Rusya'da oturma izni

Rusya’da Oturma İzni Alma Rehberi

Rusya’da oturma izni almak gerek Türk vatandaşları gerek diğer ülke vatandaşları tarafından sıklıkla başvurulan bir işlemdir. Önemli detayları olan bir prosedürdür ve dikkatle takip edilmesi gerekir.

Yazımızda Rusya’da oturma izni nasıl alınır, süreç nasıl işler, nelere dikkat edilmeli gibi soruları yanıtlayacağız. Önemli sonuçları olan bir konu olması nedeniyle dikkatli okumanızı öneririz.

Rusya’da Oturma İzni Nedir?

Rusya’da vize veya vize muafiyetinin sağladığı süreden daha fazla kalmak için yabancı veya vatansız kişilerin alması gereken izne Rusya’da oturma izni denir. Uygulamada her ülkenin olduğu gibi Rusya’nın da kendine has oturma izni kuralları vardır.

Rusya Federasyonu’na vize ile veya vize gerektirmeyecek şekilde gelen yabancı uyruklu bir kişinin Rusya Federasyonu’nda geçici kalış süresi, her yüz seksen günlük dönemler hariç olmak üzere toplam doksan günü geçemez. Oturma izni bunu aşan süre için gereklidir.

Rusya’da geçici ikamet izni süresi temelde 3 yıldır. Bunun haricinde bir de Rusya’da daimi ikamet izni vardır. Bunların ikisinin de detaylarına aşağıda yer verdik.

Rusya’da oturma izni ile ilgili temel ayrım başvurucunun özelliklerine göre belirlenir. Yani çeşitli türlerde oturma izni söz konusudur. Yani Rusya oturum izni nasıl alınır ve Rusya oturma izni şartları nelerdir diye sorulduğu zaman çeşitli türlere göre farklı cevaplar verilir.

En başta şunu belirtmemiz gerekir ki Rusya’da oturma izni alma sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi ve orta – uzun vadede hukuki sorun yaşanmaması adına deneyimli avukatlardan yardım almak gerekir. Aksi halde hatalı yahut ihmali işlemlerle telafisi güç problemlere yol açılabilir.

Rusya’da Oturma İzni Ne İşe Yarar?

Rusya oturum izni şartlarına geçmeden önce Rusya’da oturma izni ne işe yarar sorusunu cevaplandırmak gerekir. Rusya’da oturma izni kişiye vize süresini aşacak şekilde Rusya’da bulunma imkanı tanır. Diğer Rus vatandaşları gibi özgürce Rusya içerisinde seyahat etme ve giriş – çıkış yapma imkanı tanır.

Rusya’da oturma izni alındığı zaman direkt olarak çalışma imkanı da elde edilmiş olunmaz. Ancak bazı oturum izni halleri kişiye kısmi çalışma imkanı tanır. Ancak Rusya’da oturma izni almak kişiye çalışma izni alma noktasında yardımcı olacaktır ve bunun ilk adımını teşkil edecektir. Bununla ilgili aşağıda daha detaylı açıklamada bulunduk.

Bunun haricinde Rusya’da alınacak olan oturma izni uzun vadede kişiye Rusya vatandaşlığını alma imkanı da verecektir. Bununla ilgili olarak “Rusya’da vatandaşlık almak” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bunların haricinde Rusya’da oturma izni alan kişilerin şu haklara sahip olduklarını söyleyebiliriz:

 • Emekli maaşı, ücretsiz eğitim, tıbbi bakım dahil olmak üzere ücretsiz tıp ve sosyal programlara erişme hakkı
 • İkamet yeri sahibi olma ve bunları ikamet yeri olarak resmi – özel kurumlara gösterme hakkı
 • Yerel yönetim organlarını seçme ve seçilme ve yerel referandumlara katılma hakkı
 • Başka bir devletten akrabaları için ülkeye giriş daveti verme hakkı
 • Rusya’daki oturma iznini sınırsız olarak yenileme hakkı (detaylarına aşağıda değindik)

Ancak Rusya’da oturum izni olan kişiler şu haklardan yararlanamaz:

 • Genel seçimlerde oy kullanılamaz ve bölgesel düzeyde seçilemez.
 • Rusya Federasyonu’nda askerlik hizmetine çağrılamaz, aynı zamanda Rusya Federasyonu ordusunda herhangi bir şekilde görev yapamaz
 • Rusya Federasyonu bayrağını taşıyan bir geminin mürettebatında bulunulamaz
 • Rusya Federasyonu devlet hizmetlerinde ve güvenlik kurumlarında başka bir devletin konuları üzere çalışma yapılamaz.
 • Sivil havacılık uçağının pilotu olamaz.

Rusya Oturum İzni Şartları

Rusya’da oturma izni en temelde iki şekilde alınır. Türkiye’den veya Rusya içerisinden bu başvuru yapılabilir. Eğer Türkiye’den yapılacaksa Türkiye’deki Rusya konsolosluğu bu konuda yetkilidir.

İlk şart olarak; kişinin başvurusu ve davranışları – yaşantısı Rusya’nın kanunlarına ve anayasasına uygun olmalıdır. Yabancı bir vatandaş, kendisi ve ailesinin geçimini sağlayabilmelidir, yani ortalama – asgari geçim seviyesinden düşük olmamalıdır.

Oturma izni olan yabancı vatandaşların 6 aydan fazla olmamak kaydıyla yurtdışına çıkmalarına izin verilir. Yani yurtdışına çıktığı zaman 6 ayı doldurmadan dönmesi gerekir. Yılda bir kez Rusya’da oturma izni için ikamet onayı bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Eğer yabancı bir vatandaşın mülteci statüsü varsa veya geçici sığınma başvurusunda bulunmuş, aynı zamanda Yurttaşların Gönüllü Yeniden Yerleştirilmesi Devlet Programına da katılmışsa ve bunu resmi olarak onaylayan bir sertifikaya sahipse gene oturma iznine başvurulabilir.

Yabancı vatandaş, yüksek nitelikli bir uzmansa oturma izni hakkına sahip olabilir ve bunun yanı sıra aile üyeleri de oturma iznine başvurabilir.

Ebeveynlerinden birinin Rusya Federasyonu vatandaşı olması veya Rusya’da halihazırda oturma izni almış yabancı bir vatandaş olması durumunda bu kişilerin çocukları Rusya’da oturma izni alabilir.

Daha önce herhangi bir sebepten dolayı Rusya Federasyonu vatandaşlığından vazgeçen ve Rusya Federasyonu vatandaşlığı sonlandırılan yabancı bir vatandaş somut olayın özelliklerine göre Rusya’da oturma izni alabilir.

Rusya’da çeşitli düzeyde (lisans, yüksek lisans vs.) eğitim görecek olan kişiler gene Rusya’da oturum izni imkanına sahip olabilir.

Belirtmemiz gerekir ki Rus vatandaşı ile evli olmak kişiye Rusya’da oturma izni hakkı tanır. Rusya Federasyonu hükümetinin her sene güncelleyerek belirlemiş olduğu miktarlarda yatırım yapmış olan kişi de oturma izni hakkına sahip olur.

Rusya’da çalışmak isteyen kişiler de bu nedene dayalı olarak oturma izni alabilir, hatta bu gerekli bir durumdur.

Rusya Oturum İzni Nasıl Alınır?

Rusya’da oturum izni almak için kişinin başvurma gerekçesine ve zamanına bağlı olarak geçici yahut daimi oturma iznine başvurulabilir. Yahut önce geçici izin alınabilir ardından daimi ikamet için başvurulabilir. Somut olayın özelliklerine göre geçici oturma izni süresi sürekli olarak yenilenebilir.

Bunun için federal yürütme organının ilgili birimine gerekli belgeler sunulur. Gerekli belgelere aşağıda yer verdik. Federal yürütme organının iç işleri alanındaki bölge organı, geçici oturma izni verilmesi için yabancı bir vatandaşın başvurusunu değerlendirirken; güvenlik organlarına, icra kurumlarına, sosyal güvenlik organlarına, sağlık kuruluşlarına konuya ilişkin talep gönderebilir.

Talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, yabancı vatandaşa geçici veya daimi oturma izni verilmesini engelleyen koşulların varlığı veya yokluğu hakkında bilgi hazırlanır.

Uluslararası anlaşmalar uyarınca, belirli yabancı vatandaş kategorileri, Rusya sınırları içerisinde geçici oturma izni alma aşamasını atlayarak kalıcı oturma izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Bu kategoriler arasında Belarus Cumhuriyeti vatandaşları, Türkmenistan vatandaşları ve Rusya Federasyonu ile Türkmenistan arasında yeniden yerleşim sürecinin düzenlenmesi ve haklarının korunması konusunda Türkmenistan’dan Rusya Federasyonu’na yeniden yerleşen vatansız kişiler, göçmenler ve Rusya Federasyonu topraklarında konut sahibi olanlar yer alır.

Geçerli sebepler varsa, belgelerin bir kısmı daha sonra verilecek şekilde başvuruda belirtilebilir. Ancak bu eksik belgelerin geçici ikamet izni alma tarihini takip eden bir sonraki yılın sona erme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde verilebilir. Tabii ki burada eksik belgelerin o an sunulamayacağına dair ispat gereklidir.

Nihayetinde kişinin başvurusu sonuçlanacak ve kendisine ve varsa vekiline durum bildirilecektir. Eğer başvuru reddedilmişse belirli süre içinde tekrar başvuru yapmak veya red kararına karşı itiraz – dava açma imkanı mevcuttur. Bunun detaylarına aşağıda yer verdik.

İkamet izni alındıktan sonra ikamet edilecek olan yerde ikamet kaydı yapılmalıdır. Bu kayıt, Rusya’da oturma izni alındıktan sonra 7 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Aksi halde bunun ciddi idari yaptırımı olacaktır.

Hatta bu ihlal belirli şekilde tekrar edildiği taktirde kişinin ikamet izninin iptali bile söz konusu olabilir. Bu kayıtta; beyan dilekçesi, oturma izninin sureti, konutun kullanımına ilişkin belge, kayıt için gerekli ücretin ödendiğine dair belge hazır edilmelidir.

Rusya Oturum İzni Alınamayacak Haller

Şu sayılan hallerde (kimisi geçici kimisi kalıcı oturma izni için geçerli olmak üzere) kişinin Rusya oturma izni başvurusu reddedilir yahut halihazırdaki oturma izni iptal edilir.

 • Rusya Federasyonu anayasal sisteminin temellerinde şiddetli bir değişikliği savunmuş olmak, farklı eylemlerle Rusya Federasyonu’nun veya vatandaşlarının güvenliğine tehdit doğurmak
 • Terörist yanlısı olmak, eylemleri finanse etmek, planlamak, bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak veya bunları gerçekleştirmek
 • Son 5 yıl içerisinde Rusya Federasyonu’ndan en az bir kere sınır dışı edilmiş olmak, son 10 yıl içerisinde 2 veya daha fazla kez Rusya Federayonu’ndan sınır dışı edilmiş olmak
 • Başvuruda sahte veya gerçek dışı belge ve bilgiler sunmak veya kendisi hakkında bilerek yanlış bilgi vermek;
 • Ağır bir suç işlemek, tekrarı muhtemel olan başka bir suç işlemek veya yasadışı dolaşıma ilişkin herhangi bir suç işlemek ve bunlara ilişkin mahkumiyet hükmü almak
 • Narkotik ilaçlar, psikotrop maddeler ve bunların benzerleri veya öncülleri yahut bunların özünü içeren bitkileri bulundurmak
 • Rusya Federasyonu topraklarında veya dışında ciddi veya özellikle ağır bir suç işlemekten dolayı ödenmemiş mahkumiyeti bulunmak
 • Bir yıl içinde defalarca (iki veya daha fazla kez), Rusya Federasyonu veya Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşların kamu düzenine ve kamu güvenliğine tecavüz veya ikamet (ikamet) rejiminin ihlali ile ilgili idari bir suç işlemekten idari sorumluluğa sebep olmak
 • Rusya Federasyonu topraklarında çalışma usulü usulüne aykırı hareket etmek
 • Rusya Federasyonu içerisinde kendisine ve ailesine bakacak şekilde asgari geçim imkanına sahip olmamak (emekliler, engelliler ve öğrenciler bu hükmün kapsamı dışındadır)
 • Rusya Federasyonu içerisindeyken makul süre geçmesine rağmen kalıcı ikamete sahip olmamak
 • Yabancı bir devlette kalıcı ikamet etmek için Rusya Federasyonu’ndan ayrılmak
 • Aynı takvim yılı içinde toplam altı aydan fazla süreyle Rusya Federasyonu dışında kalmış olmak (acil tedavi ihtiyacı, yabancı devletin topraklarından ayrılmanın imkansız olması, yabancı devlette yaşamış olan yakın akrabanın vefatı hali, önemli bir iş gereği Rusya Federasyonu dışında kalma halleri bu hükmün kapsamı dışındadır)
 • Sırf geçici oturma izni almak için Rusya Federasyonu vatandaşı ile evlenmiş olmak ve bu evliliğin mahkeme tarafından geçersiz olduğunun tespit edilmesi
 • Uyuşturucu bağımlısı olmak, HIV virüsü gibi Rusya’nın genel sağlığını kötü etkileyecek ciddi hastalığa tutulmak
 • Rusya Federasyonu’na vize gerektirmeyen bir şekilde gelmiş olmak ancak gerekli süreler içerisinde gerekli belge teslimi ve başvurularda bulunmamış olmak
 • Kendisine verilen geçici ikamet izninin iptali için başvuruda bulunmak
 • İkamet izninin alınmasından sonra gerekli rutin aralıklarla ikamet onayı için başvurmamak

ÖNEMLİ: Bu hallerde kişiye Rusya’da oturma izni verilmez yahut verilen oturma izni iptal edilir. Bu noktada nasıl hareket edilmesi gerektiğine aşağıda yer verdik. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu tür bir aksaklığa en baştan yolu kapatmak adına süreç içerisinde deneyimli avukatlarla çalışmak gerekir.

Rusya Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

Rusya’da oturma izni alınırken gerekli bazı belgeler vardır. Elbette ki bu belgeler başvuru türüne, başvuran kişinin sıfatına ve başvurma nedenine göre değişecektir.

Yani aşağıda saydıklarımız belgelere ek özel bazı evraklar gerekebilir. Yahut aşağıda saydıklarımızın bazıları gerekmeyebilir. Bunun değerlendirmesi somut olay bazında avukat yardımı alınarak yapılmalıdır. Genel anlamda şu belgelerin başvuruda arandığını söyleyebiliriz:

 • Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden aldığı pasapotu ve noterce onaylanmış yeminli tercümanca çevrilmiş örneği
 • Başvuru durumuna göre değişen sayıda fotoğraf
 • İkamet için gerekli tıbbi muayeneye ilişkin rapor
 • HIV virüsünün bulunmadığına dair belge
 • Yasal geçim kaynağını gösterir belge
 • Aşağıda bahsettiğimiz ödeme kalemlerinin ödendiğine dair makbuzlar
 • Rusya’da belirli sürelerle zaten kalınıyorsa ikamet durumunu gösteren belgeler
 • Eksiksiz ve hatasız doldurulmuş başvuru formu ve niyet mektubu
 • Süreç avukat vekaleti ile takip ediliyorsa noterden alınmış vekaletname
 • Aile bireylerine ilişkin nüfus kayıt örneği (eğer bu kişilerle birlikte oturma izni talep ediliyorsa bu kişiler için de ayrıca yukarıda saydığımız belgeler gerekir)

Rusya’da Oturma İzni Masrafları 2021

İkamet izni başvurusunda bulunurken, başvuru sahibi ikamet izni için bazı masraf kalemleri ödeyecektir. Bu masrafların ödendiğine dair alınan makbuz, ikamet izni başvurusunda bulunurken zorunlu belge olarak istenir Ödemeyi kimin yaptığı önemli değildir ancak kim için yapıldığı muhakkak yazmalıdır.

Önceden Rusya’da oturma izni başvuru ücreti 3500 Ruble iken bugün 2021 yılında 5.000 Ruble ücreti vardır. Bu ödeme bankaların bunun için açılmış hesaplarına, vergi dairesine yahut internet üzerinden online olarak ödenebilir.

Aşağıda Rusya’da oturma izni yenileme konusundan bahsettik. Yeri gelmişken, oturma izni yenileme ücreti de 2021 yılı için 5000 Ruble’dir. Her yenilemede bu ücret tekrar ödenir.

Rusya’da ikamet izni başvuru sürecinde bunun haricinde ufak tefek kırtasiye giderleri, evraklar toplanırken yapılan bazı cüz’i harcamalar olacaktır.

Eğer süreç avukat yardımı ile takip edilecekse, ki bu her zaman önerilir, avukatlık ücreti söz konusu olur. Bu ücret çoğu zaman baroların belirlediği tarife etrafında somut olayın özelliklerine göre belirlenir. Bununla ilgili detaylı bilgi için avukata sormak gerekir.

Rusya’da Oturma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Rusya’da oturma izni çıkma süresi somut başvurunun özelliğine göre değişecektir. Yani başvuru nedeni, başvuru türü, başvurulan zaman dilimi, idari merciilerin yoğunluğu vs. zamansal olarak olumlu veya olumsuz sonuç doğurabilir.

Genel olarak birkaç ayı geçmeyen bir süreç söz konusudur. Başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlık yapılır, evraklar vs. eksiksiz olarak tamamlanır ve süreç etkin şekilde takip edilirse çok kısa bir sürede oturma izni alınabilir.

Eğer hatalı bir başvuru söz konusu ise bu durumda süreç içinden çıkılmaz bir hale girebilir. Dolayısıyla burada yapılacak en sağlıklı iş, yurtdışı bağlantılı Türk avukatlarla çalışmak olacaktır.

Rusya Oturum İzni Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

Yukarıda bahsettiğimiz hallerde Rusya’da oturum izni iptal edilir yahut henüz başvuru aşamasındayken başvuru reddedilir. Başvuru reddi yahut halihazırdaki ikamet izninin iptali, ilgilisine ve varsa vekiline (avukatına) tebliğ edilir.

Bu tebligatın üzerine kişinin karara itiraz hakkı doğar. İtiraz süresi tebligatı takip eden 3 iş günüdür. Bu 3 günlük süre sonunda itiraz etme hakkı kalmaz. Bu bir idari itiraz yoludur. Kişi tebliğden sonra itiraz süresi geçene kadar hala yasal olarak kalmaya devam eder. İtiraz edildikten sonra da itirazın değerlendirilme süresi içerisinde yasal ikamet devam eder. Bu iptal ve red işlemlerini içişlerine bağlı federal yürütme organı gerçekleştirmektedir.

Kişilerin oturma izninin iptal edilmesi, ergin olmayan çocuklarına da sirayet edecektir. Hatta ergin olmayan kişileri aşar şekilde, ikamet izni iptal edilen kişiye bağlı olarak alınan ikamet izinleri de iptal olacaktır.

Yabancının ikamet izni başvurusunun reddi yahut iptali durumunda kişi yeniden ikamet izni almak için 1 yıl sonra başvurma hakkına sahip olur. Ancak bu her durum için geçerli değildir. Yukarıda saydığımız özel bazı gerekçeler kişinin tekrar başvurmasını engelleyecektir. Bu da somut olay özelinde değerlendirilmesi gereken bir konudur.

İdari itiraz üzerine verilen karara karşı da yargı yoluna gitmek mümkündür. Ancak yargı yoluna gidilmiş olması kişinin sınırdışı edilmesine direkt olarak engel olmaz. Bu nedenle yargılama başında deport kararının geçici olarak durdurulması, bir anlamda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Bundan sonra yargının vereceği karar kesin olacaktır.

Rusya’da Oturma İzni ve Çalışma İzni İlişkisi

Rusya’da alınan oturma izni kişiye çalışma imkanı tanır ancak bunun için öncelikle çalışma izni ve çalışma vizesinin alınması gerekir. Yani oturma izni tek başına tam anlamda çalışma hakkı tanımamaktadır.

Burada kişinin Rusya’da anlaştığı işyerine bazı belgeleri göndererek çalışma izninin Rusya’da alınması ve ardından Rus vercilerden çalışma vizesi alınarak tam anlamda çalışmaya başlanması söz konusu olur. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için “Rusya’da çalışma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Rusya’da Oturma İzni Yenileme

Rusya’da oturma izni yenileme işlemi sınırsız sayıda yapılabilir. Yeter ki oturma iznine esas teşkil eden gerekçeler devam ediyor olsun. Bu şekilde kişi istediği kadar yenileme başvurusu yapılabilir. Yenileme başvurusunda yenilemeye has cüz’i miktarlarda harç ve bazı ödemeler söz konusu olur. Yenileme başvurusu haklı bir gerekçe olmaksızın reddedilirse bu durumda gene yukarıda bahsettiğimiz şekilde itiraz ve gerekirse dava ile yenileme sağlanabilir.

Rusya’da Türk Avukat Yardımı

Yukarıda Rusya’da oturma izni ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Önemle belirtmemiz gerekir ki çok aşamalı ve komplex yapıdaki bu süreçte avukat yardımı almak büyük önemi haizdir.

Aksi halde hatalı yahut ihmali işlemler sonucu kişi oturma izni alabilecekken bu haktan mahrum kalabilir. İstenmeyen ve telafisi güç zararlar doğabilir. Bu noktada alınacak avukat yardımı dil ve mevzuat problemini ortadan kaldıracaktır.

Bu konuda avukat yardımı alınırken, her iki ülke yani Türkiye ve Rusya bağlantısı olan her iki ülkede çözüm ortakları bulunan yani Türkiye’de kurulu ancak Rusya’da ofisi veya ortakları olan avukat büroları ile çalışılmalıdır.

Süreç bu şekilde eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için “Rusya’da Türk Avukat” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?