Rusya Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni Rehberi

Rusya Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni Rehberi

Rusya çalışma vizesi ve bundan önce alınan çalışma izni uygulamada oldukça dikkat edilmesi gereken detaylara sahiptir. Rusya’da çalışma izni almak isteyen kişilerin bu süreci sağlıklı bir şekilde takip etmesi gerekir.

Yazımızda Rusya çalışma vizesi ve çalışma izni ile ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken temel hususlara yer verdik. Önemli bir konu olması nedeniyle yazımızı dikkatli okumanızı öneririz.

Rusya Çalışma Vizesi ve İzni Nedir?

Rusya’da çalışma faaliyeti gösterebilmek için alınan vize türüne uygulamada Rusya çalışma vizesi denilmektedir. Rusya’da çalışma izni ise vizeden önce alınması gereken bir izindir. Rusya’da istihdam sağlayan işveren, çalışma izni almak istediği kişiden gerekli bir takım belgeleri temin ettikten sonra kendisi Rusya’da bu kişi için çalışma iznine başvurur. Rusya’da çalışma izni bu şekilde çıkarıldıktan sonra vize için gerekli başvuru yapılır. İkisi arasında temelde bu şekilde bir ilişki mevcuttur.

Her ülkenin olduğu gibi Rusya’nın da çalışma izni ve vizesi ile ilgili kendine has kuralları vardır ve başvuru buna göre yapılmalıdır. Rusya’da çalışma izni ve vizesi talep eden kişi için bazı özelliklere bakılır. Çalışmak istediği alan, vatandaşı olduğu ülke vs. gibi özelliklere göre değerlendirme yapılır.

ÖNEMLİ: Rusya çalışma vizesi başvurusunun reddedilmemesi ve gereksiz yere hak ve zaman kaybı yaşanmaması adına sürecin avukat yardımı alınarak takip edilmesi her zaman önerilir.

Rusya Çalışma Vizesi Ne İşe Yarar?

Rusya çalışma vizesi alındığı zaman bunun kişiye sağladığı bir çok yarar vardır. İlk olarak kişi bu izne bağlı olarak serbest bir şekilde çalışıp gelir elde edebilir. Bu şekilde gizli çalışmaya bağlı deport tehlikesi ortadan kalkmış olur.

Rusya’da belirli süre çalışma izni ile çalışan kişiler çeşitli vatandaşlık kazanma yollarından kendilerine en uygun olanı tercih ederek buna başvurabilir. Yani bir başka avantajı da Rusya’da vatandaşlık kazanmaktır.

Bunların haricinde Rusya’da çalışma izni almış olmanın çeşitli avantajları bulunur. Bunlar somut olay özelinde değerlendirilecek meselelerdir.

Rusya Çalışma Vizesi Şartları Nelerdir?

Rusya çalışma vizesi alabilmek için kişinin pasaportunun en az 6 ay geçerlilik süresinin ve 2 adet boş sayfasının olması gerekir. Ayrıca vize ile ilgili formun eksiksiz ve düzgün şekilde doldurulmuş olması gerekir.

Rusya çalışma vizesinden önce Rusya çalışma izni alınmalıdır. Bu izin aşağıda da bahsedeceğimiz üzere işveren tarafından alınır ve kişiye bu şekilde davetiye gönderilmiş olunur. Esasen vize alınırken bu davetiyenin olması şarttır.

Bunların haricinde genel bazı şartlar vardır. Buna göre kişinin Rusya’da çalışacağı yerin belli olması gerekir. Herhangi bir suçtan ötürü aranmıyor olması gerekir. Eğer kişinin interpol araması mevcutsa öncelikle bununla ilgili interpol araması sildirme işlemi yapılmalıdır.

Bundan başka kişinin Rusya kamu düzenine tehlike teşkil edecek bir durumu olmamalıdır. Gerekli evraklar tam bir şekilde hazırlanmalıdır. Nihayetinde eksiksiz ve düzgün bir başvuru ile Rusya çalışma vizesi alınabilecektir.

Rusya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Öncelikle kişi Rusya Federasyonu’ndan çalışma vizesi alabilmek adına Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu tarafından çıkarılan davetiyeyi almak durumundadır. Esasen bu davetiye konusu Rusya Göçmen Bürosu ile yakından ilişkilidir.

Tabii ki burada Rusya’da yabancılara istihdam sağlayan bir şirket/işveren de olmalıdır. Bu şirket üzerinden kişi için önden Rusya’da çalışma izni alınır. Bu izin üzerine artık kişiye davetiye gönderilerek Rusya çalışma vizesi alma aşamasına geçilir. Artık bundan sonra vize verme kararı Rusya Başkonsolosluğu ve Rusya Büyükelçiliğindedir.

Rusya’da Oturma ve Çalışma İzni

Rusya’da oturma izni sahibi olmak kişiye direkt olarak çalışma hakkı vermez. Tabii ki bazı oturma izni türleri kısmi çalışma imkanı tanısa da genel olarak kişinin ayrıca çalışma izni ve çalışma vizesi alması gerekir. Esasen Rusya oturma izni ile Rusya çalışma izni meselesi içiçedir.

Zira Rusya çalışma vizesi alabilmek için kişinin Rusya’da geçerli oturum hakkının olması gerekir. Bu konunun detaylarına “Rusya’da oturma izni” başlığını taşıyan yazımızda yer verdik.

Rusya Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Rusya çalışma vizesi alınırken bir takım önemli belgelerin önceden hazırlanması şarttır. Bunlar başvurulacak olan çalışma izninin türüne, faaliyet koluna, kişinin hususi özelliğine vs. bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak asgari şu belgeler başvuruda aranmaktadır:

  • Pasaport aslı, fotokopisi ve yeminli tercümanca çevrilmiş noter tasdikli Rusça çevirisi
  • Apostil şerhi ile tasdik edilmiş diploma fotokopisi (Rusya’da bulunan noterlerdeden onaylanmış olmalıdır)
  • Bazı hallerde belirli özellikleri havi sağlık sigortası
  • Başvuru türüne bağlı olarak değişecek sayıda biyometrik fotoğraf
  • Rusya’dan gelen çalışma davetiyesi
  • Nüfus kayıt örneği, detaylı SGK dökümü, ikametgah evrakı, adli sicili gösterir belgeler ve askerlik durumunu gösteren evrak
  • Eğer şirket içi transfer yapılıyorsa buna ilişkin belge, şirketin Türkiye’deki vergi levhası ve kişinin şirketle ilişiğini gösteren evrak, şirkete ilişkin ticaret sicil gazetesi kısımları ve ticaret sicil tasdiknamesi ve şirketin son 3 aya ilişkin o kişi için verdiği bordro

Bunlar genel olarak çoğu başvuruda istenen evraklardır. Belirttiğimiz üzere bunların haricinde bir çok evrakın toplanması gerekebilir. Nüsha sayıları da gene değişebilir. Dolayısıyla bu işlemlerin avukat yardımı alarak sürdürülmesi oldukça önemlidir.

Rusya’da Çalışma İzni Verilemeyecek Haller

Adli sicilinden ötürü yahut halihazırda aranıyor olmasından ötürü Rusya kamu düzenine ve milli güvenliğine tehlike oluşturacak kişiler, bir hastalıktan ötürü Rusya genel sağlığına tehdit olan kişiler, Rusya’ya turizm vizesi ile gelen kişiler, Rusya’yı geçiş ülkesi olarak insani nedenlerle kullanan kişiler Rusya çalışma iznine sahip olamazlar.

Rusya Çalışma Vizesi Masrafları

Vize ücreti ve masrafları istenilen istihdam süresine göre ve başvurulan istihdam türüne göre değişim gösterir. Burada ilk olarak çalışma vizesi niteliklerine göre vize harç ücreti adı altında ödeme söz konusu olur.

Bunun haricinde bazı dolaylı giderler olacaktır. Örneğin noter giderleri, kağıt kırtasiye giderleri, davetiye aşamalarında tebligat giderleri vs. gibi cüz’i miktarlarda bazı giderler olur.

Eğer süreç avukat yardımı ile takip ediliyorsa burada avukatlık ücreti söz konusu olur. Bu miktar genel olarak somut olayın kapsamı, yapılacak asıl iş ve yan işler vs. gözetilerek avukatlık asgari ücret tarifesi etrafında belirlenir.

Genellikle oturma izni – çalışma izni gibi işlerde tüm süreç gözönünde bulundurularak masrafları da kapsayacak şekilde tek ödeme miktarı söz konusu olur. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için avukata sormak gerekir.

Rusya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Rusya çalışma vizesi olarak verilen iznin geçerlilik süresi genel olarak 90 gün ile 3 yıllık zaman aralığında değişebilmektedir. Burada genel olarak başlangıçta zaman alacak bazı aşamalar söz konusudur.

Öncelikle işverene evrakların gönderilmesi, işverence çalışma izni başvurusunda bulunulması ve ardından davetiye başvurusu ve davetiyenin alınması olarak izah edebileceğimiz bu kısım uygulamada genel olarak 1 ay kadar sürmektedir.  Evrakların eksik olması, hatalı başvurular, avukat yardımı alınmaması vs. gibi durumlar bu süreyi uzatabilmektedir.

Bundan sonra Rusya çalışma vizesi alınacaktır. Bunun çıkış süresi de genel olarak 2 hafta civarındadır. Bundan sonra artık çalışma vizesi alınır ve 10 iş günü içerisinde Rusya’da bulunan vergi dairesine kişinin istihdam edildiği bildirilir.

Genel olarak süreç toplamda 2 ayı bulmaktadır. Elbette ki bu süre somut olayın özelliklerine göre daha az veya daha çok olabilmektedir.

Rusya’da Çalışma İzninin Uzatılması

Rusya’da alınan çalışma izninin ve çalışma vizesinin uzatılması yine Rusya Göçmen Bürosunun yapabileceği bir işlemdir. Çalışma vizesinin süresi yapılan işin niteliğine yahut sözleşmeye bağlı olarak Rusya Federasyonu tarafından başlangıçta belirlenmektedir.

Bu sürenin bitiminden önce yapılan uzatma başvuruları, somut olayın özelliklerine göre eğer çalışma izni alınırkenki hal ve şartlar devam ediyorsa kabul edilecektir. Burada genel olarak uzatma talepleri 14 günlük süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yukarıda Rusya çalışma vizesi ve çalışma izni nedir, nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar vs. gibi konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Belirtmemiz gerekir ki süreç çoğu zaman bu anlattıklarımızı aşacak şekilde karmaşık olur. Çoğu başvuruda o başvuruyu etkileyen başkaca hukuki meseleler söz konusu olabilir. Dolayısıyla her başvuru öncesinde somut olayın özelliklerine göre hukuki ön hazırlık yapmak gerekebilir.

Burada değinmemiz gereken başka bir husus da oturma izni, vatandaşlık alma, çalışma izni vs. gibi konularda avukatların kanunen tek yetkili olmalarıdır. Zira bunun da son derece haklı nedenleri vardır.

Bu tür süreçlerde hukuki danışmanlık avukatlar tarafından verilir zira her hukuki olayın kendine has özellikleri bulunur ve her olayda anlık hukuki çare üretmek gerekebilir. Bunun için de hukuki mevzuata hakim olmak gerekir.

Bu konuda danışmanlık firması adı altında çalışan bazı kuruluşlar kopyala yapıştır metinlerle bu süreçleri insanlar adına yapmaya çalışsa da bunların orta ve uzun vadede hak kaybı doğurmaya müsait olduklarını söylememiz gerekir. Dolayısıyla bu sürece girişmeden önce muhakkak deneyimli avukatlardan hukuki danışmanlık talep edilmelidir.

Bu makale faydalı mıydı?