Polonya'da Türk Avukat

Polonya’da Türk Avukat

Polonya’da Türk avukat ihtiyacı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Zira Türk vatandaşlarının Polonya’da çeşitli hukuki işlemleri yapmak istediği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Polonya’da aktif faaliyet gösteren bir hukuk bürosu olarak konu hakkında merak edilen soruları sizler için cevaplandıracağız. Dikkatli okumanızı öneririz.

Polonya’da Türk Avukatın Önemi

Türk vatandaşlarının Polonya’daki hukuki işleri çoğunlukla Türkiye’de kurulu Türk hukuk bürolarının Polonya’daki ofisleri aracılığıyla yahut Polonya’daki çözüm ortakları aracılığıyla çözülür.

Bunun çeşitli nedenleri vardır. Dil farklılığı, mevzuat farklılığı, güven problemi, yüz yüze görüşüp anlaşabilme imkanı vs. gibi nedenlerle kişiler Polonya bağlantılı Türk avukatlarla çalışmak ister. Zaten istenen sonuca ulaşabilmek için en sağlıklı yol da budur.

Aşağıda detaylarına değinecek olmakla birlikte belirtmemiz gerekir ki Polonya’daki genel hukuki meseleler çalışma izni, oturma izni, şirket kuruluşu, vatandaşlık, alacak tahsili vs. şeklindedir. Ki bu işlemler çoğu zaman iki ülkeden de alınacak evraklar, hazırlanacak hukuki zemin vs. gerektirir.

Bu nedenle tek taraflı hukuk bürolarından ziyade iki ülke ile de irtibat halinde olan hukuk büroları ile çalışmak daha sağlıklı olmaktadır. Bu şekilde mevzuat farklılığı, dil farklılığı, evrakların gönderilmesi vs. gibi sorunlar hızlı şekilde aşılmış olunur.

Polonya’da Hukuki Konularda Avukat Yardımı Gerekli mi?

Polonya’da Türk avukat oldukça önemlidir. Sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülüp istenen şekilde sonuçlandırılması için Polonya bağlantılı Türk avukatlardan yardım almak gerekir. Şöyle ki;

  • Türkiye bağlantısı olmadan Polonya’da avukat aramak çok zor bir iştir. Dil ve mevzuat problemi, güven sorunu vs. risk doğuracaktır. Dolayısıyla Polonya ofisi olan yahut Polonya’da çözüm ortakları olan Türk avukatlarla çalışmak gerekir.
  • Polonya ofisi olan Türk hukuk bürolarının bu birimleri özellikle Türk vatandaşlarına Polonya’da belirli hizmetleri vermek adına kurulmuştur. Sadece bu alanlara yöneldikleri için o konuda artık uzmanlardır.
  • Polonya ofisi olan veya Polonya’da çözüm ortağı olan Türk hukuk büroları ile çalışıldığı zaman her iki ülkede temas halinde olunabilecek, anlık bilgi ve evrak alışverişi yapılabilecek bir ortam oluşur. Müvekkil Türkiye’de ise yüz yüze görüşme imkanına sahip olur, Polonya’da ise telefonla görüşme imkanına sahip olur.
  • Müvekkillerin herhangi bir anlık problem yaşaması durumunda çözüm için irtibata geçeceği muhatapları olur, hak kaybı yaşaması durumunda muhatap olarak alabileceği bir hukuk bürosu olur.
  • Kişinin takip edilen işi ile alakalı veya alakasız diğer hukuki iş ve işlemlerinde zaten vekaleti olan bir hukuk bürosu olur ve zaman kaybı yaşamadan hukuki çare üretilir.

Polonya’da Türk Avukat Hizmetleri

Türklerin Polonya’da gerçekleştirmek istedikleri hukuki işlemlere bir çok örnek verebiliriz. Burada tamamına yer vermek mümkün değil, bazılarını genel hatları ile açıklayacağız. Ancak belirtmemiz gerekir ki bunların bir çoğunda Polonya; emniyet birimleri, noterlikler, konsolosluklar, mahkeme ve icra daireleri, ticaret sicili vs. çeşitli idari – adli mercilerle muhatap olmak gerekecektir.

Dolayısıyla Polonya’da Türk avukat ihtiyacı kendini hissettirir. Polonya’da Türk avukat faaliyetlerine genel olarak yer verecek olursak;

Polonya’da Şirket Kuruluşu: Polonya’da şirket kurmak oldukça sık başvurulan bir iştir. Polonya’daki şirket türleri Türkiye’dekilere oranla daha fazladır. Kuruluş, vergilendirme, ticari faaliyet bakımından oldukça fazla avantajları vardır. Polonya’da hangi ihtiyaca binaen şirket kurulacağına ilişkin bir ön  değerlendirme yapılarak ona göre yol izlenmelidir. Bununla ilgili olarak “Polonya’da şirket kurmak” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya’da Çalışma İzni: Polonya’da çalışma izni almak çok aşamalı bir işlemdir. Polonya’dan bir işverenle bağlantılı olarak önce çalışma izni alınır ardından Türkiye’den çalışma vizesi alınır. Bu noktada sürecin hızlı olması adına Polonya bağlantılı Türk hukuk büroları ile çalışmak önemlidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için “Polonya’da çalışma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya’da Oturma İzni: Polonya’da çeşitli oturma izni türleri vardır. Belirli şartları taşıyan kişi ihtiyacına binaen bir hukuki ön zemin oluşturarak  bu oturma izni türlerinden birine başvurabilir. Polonya’da Türk avukat faaliyetlerinin en yoğunlaştığı nokta oturma izni konusudur. Konu ile ilgili olarak “Polonya’da oturma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya’da Vatandaşlık Alma: Polonya Cumhuriyeti, bir takım önemli şartları sağlayan kişilere vatandaşlık imkanı tanımaktadır. Bu şartların kimi anlık yerine getirilmeli iken kimisi zamana yayılmıştır. Hatalı yahut ihmali işlemlerden ötürü hak kaybı yaşamamak adına Polonya’da Türk avukat yardımı alınmalıdır. Konu ile ilgili olarak “Polonya’da vatandaşlık almak” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya’da Evlenme ve Boşanma İşlemleri: Polonya’da yapılan evlilikler Türkiye’de de geçerlidir. Ancak bunun için bir takım bildirimlerin yapılması gerekir. İster iki Türk vatandaşı ister bir Türk bir Polonya vatandaşı Polonya’da evlenebilir. Aynı şekilde Polonya’da boşanmaları da mümkündür. Polonya’da yapılan boşanmanın Türkiye’de geçerliliği tanıma ve tenfiz işlemine bağlıdır. Bu konuda sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için her iki ülke ile bağlantılı bir hukuki yardım ihtiyacı vardır. Bu konu ile ilgili olarak “boşanmanın tanınması ve tenfizi” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya’da Alacak Tahsili: Polonya’da alacak tahsilinin çeşitli yolları vardır. Somut olayın özelliklerine göre yasal yollara başvurmadan önce borçluya ihtar gönderilebilir. Ardından gene somut olay değerlendirilerek ilamsız veya ilamlı icra takibi yapılabilir. Avrupa ödeme emri yöntemi de duruma göre değerlendirilebilir. Yahut daha iyi olacaksa Polonya’da alacak davası açılabilir. Sürece girişmeden önce ihtimallere göre hukuki çare üretilmelidir. Bunun için Polonya’da Türk avukat yardımı çok önemlidir. Konu ile ilgili olarak “Polonya’da alacak tahsili” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya’da Dava Takibi: Polonya’da çeşitli davaları açmak, davalara taraf olmak mümkündür. Bu konuda “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur. Burada bazı harç ve teminat muafiyetleri yer alır ve iki ülke vatandaşlarının diğer ülkede açtıkları davada sahip oldukları ayrıcalıklar yer alır. Bu nedenle kişinin haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi adına avukat yardımı alması gerekir.

Polonya’da Sözleşme İşleri ve Ticari Faaliyetler: Polonya hukukunda da sözleşmelerde serbesti ilkesi söz konusudur. Burada ticari faaliyette bulunacak olan kişiler sağlam sözleşmelere ihtiyaç duyar. Belirsizlikten uzak, hukuki zemini doğru oluşturulmuş ve hak kaybı yaşama ihtimalini en aza indiren sözleşmeler ancak Polonya’da Türk avukat yardımı alınarak hazırlanabilir.

Polonya’da Hukuki Danışmanlık: Polonya’da kişilerin karşılaşabileceği temel hukuki meselelerden bahsettik. Ancak bunların haricinde de bir çok hukuki problem söz konusu olabilir. Bu saydıklarımız da somut olayın özelliklerine göre iç içe geçmiş olabilir. Tüm bu durumlarda somut olaya göre hukuki çare üretilmelidir. Konu ile ilgili olarak “hukuki danışmanlık” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yukarıda Polonya’da Türk avukat faaliyetleri ile ilgili olarak temel meselelerden ve neden buna ihtiyaç duyulduğundan bahsettik. Bu durum ciddiye alınmalıdır zira hukuki meseleler çoğu zaman hata kabul etmez. Hatalı yahut ihmali işlemler telafisi güç zararlara yol açabilir. Bu nedenle Polonya’da Türk avukat yardımı her zaman önerilir.

Bu makale faydalı mıydı?