Polonya'da alacak tahsili

Polonya’da Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?

Polonya’da alacak tahsili ve icra takibi oldukça önemli bir konudur. Bir kişi ister Polonya vatandaşı olsun ister başka bir ülke vatandaşı olsun, Polonya’daki borçluya karşı yasal yolları takip ederek alacağını tahsil edebilir. Ancak bunun ciddi bir hukuki zemini vardır.

Yazımızda Polonya’da alacak tahsili nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli gibi soruları yanıtladık. Özellikle yabancılık unsuru içermesi bakımından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir süreçtir bu. Dolayısıyla yazımızı dikkatli okumanızı öneririz.

Polonya’da Alacak Tahsili Yolları

Polonya’da alacak tahsili yapmanın çeşitli yolları vardır. Her türlü alacak için izlenmesi gereken genel geçer bir yol olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü her somut olayda; borçlunun durumu, alacaklının durumu, borcun niteliği, borçla ilgili diğer hukuki meseleler vs. incelenmeli ve ona göre gerekli hukuki yol belirlenmelidir.

Genel olarak Polonya’da alacak tahsili için;

  • Yasal yollara başvurmadan önce borçlu ile iletişime geçilerek borcun tahsili için gerekli uyarı ve ikna işlemi yapılabilir.
  • Polonya’da icra takibine girişilebilir.
  • Eğer gerekiyorsa önce alacak davası açılıp sonrasında icra takibi yapılabilir.
  • Özel bir icra takip yolu olan Avrupa ödeme emri yolu tercih edilebilir.

Tekrar etmek gerekirse bu yollardan hangisi alacaklı için daha avantajlı olacaksa o yol öncelikle belirlenmelidir. Hatta süreç öncesinde ihtimalleri gözeterek buna göre bir hukuki yol çizilmelidir. Bu nedenle süreç içerisinde deneyimli avukatlarla çalışmak gerekir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için “uluslararası alacak tahsili” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yasal Yollardan Önce Yapılması Gerekenler

Polonya’da alacak tahsili işlemlerinin azımsanamayacak bir kısmı henüz yasal yollara girişmeden çözülebilmektedir. Bu noktada müvekkilden alacak tahsiline ilişkin vekaletname alındıktan sonra Polonya’daki borçlu ile iletişime geçilerek konu bildirilir.

Yasal yollara başvurulduğu zaman borçlunun çok daha zararlı çıkacağı, ekonomik hayatın, sosyal hayatın ve özellikle ticari itibarın ciddi anlamda kötü etkilenebileceği anlatılır. Zira haklarında icra takibi yapılan şirketler kredi kuruluşları nezdinden kara listeye alınabilmektedir. Ayrıca bu kişiler çözüm ortağı bulma noktasında sıkıntı yaşamaktadır.

Bu tür bir görüşme sonucunda alacak tahsilinin tamamen veya kısmen sağlanabildiğini söyleyebiliriz. Bunun ihtarname yolu ile gönderilmesi de sıklıkla tercih ettiğimiz bir yöntemdir.

Alacaklının onay vermesi halinde borçluya, alacaklının hakkını zedelemeyecek bir ödeme planı da sunulabilir. Ancak tabii ki borçlu ihtara rağmen ödememeyi veya kısmen ödeme yapmayı tercih edebilir. Bu durumda Polonya’da alacak tahsiline yönelik yasal yollara gidilecektir.

ÖNEMLİ: Borçluya yapılacak ihtarın alelade tehditvari cümleler olması borçluda güvensizlik uyandıracak ve süreci daha zor hale getirecektir. Bu nedenle bahsettiğimiz ihtarın hukuki olarak temellendirilmesi ve uygun bir dile dökülmesi gerekir. Dolayısıyla burada avukat yardımı almak çok önemlidir.

Polonya’da Alacak Davası

Eğer henüz çekişmeli bir hak söz konusu ise icra takibi yapmadan önce Polonya’da alacak davası açmak gerekebilir. Esasen Polonya’da icra takibi yapabilmek için borcun ispatı şart değildir. Aşağıda da bahsedeceğimiz üzere ilamsız takip yolu ile borçluya ödeme emri gönderilir. Ancak borçlu ödeme emrine itiraz ederse o zaman borcun ispatı gerekecektir.

Peki Polonya’da alacak davası neden açılır? Bu kimi zaman ilamlı takip rahatlığından yararlanmak için açılır. Yani Polonya’daki borçluya daha rahat icra takibi yapabilmek için kişinin elinde ilam (yani mahkeme kararı) olması sağlanır.

Eğer ilamsız takibin sonuçsuz kalacağı ya da çok uzayacağı belli ise Polonya’da alacak davası açılabilir. Belirttiğimiz üzere çeşitli nedenlerden ötürü öncelikle alacak davası açmak gerekebilir. Ancak bu dava yabancılık unsuru içereceği için özenle takip edilmesi gerekir.

Polonya’da alacak davası açıldığı zaman uyuşmazlığa uygulanacak kurallara etki edecek çok önemli bir sözleşme vardır. O da “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Yardımlaşma Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme kapsamında iki taraf yargı düzeni de diğer tarafın vatandaşlarına adli konularda olabildiğince yardımcı olmayı kabul etmiştir.

Bu kapsamda önemli harç ve teminat muafiyetleri söz konusudur. Kişi Polonya’da yerleşik değilse dahi sırf yabancı olmasına dayalı harcın alınamayacağı bu sözleşme ile kabul edilmiştir. Ayrıca tebligat konusunda da önemli kolaylıklar söz konusudur.

Bu sözleşmenin düzenlendiği önemli hususlardan biri de tanıma tenfiz davalarında sağlanacak kolaylıktır. Yani Polonya’daki borçlu hakkında kişinin elinde Türk mahkemelerinin verdiği bir ilam yani kesinleşmiş mahkeme kararı varsa kişi Polonya’da alacak davası açmak yerine tanıma tenfiz davası açarak bu kararın Polonya’da geçerliliğini sağlayabilir. Bu şekilde daha kolay ve daha hızlı şekilde alacak Polonya’da ilama bağlanabilir.

Polonya’da alacak davası genel olarak 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir. Tanıma – tenfiz davaları ise daha kısa sürmektedir. Ancak tabii ki hiç dava yoluna gidilmeden direkt olarak icra takibine de girişilebilir. Kişi alacak davası sonunda ilamlı icra yoluna gidebilir. Yahut hiç dava açmadan ilamsız icra yoluna gidebilir.

Polonya’da İcra Takibi

Polonya’da icra takibi temelde Türkiye’de olduğu gibi iki türdür. Bunlar ilamlı ve ilamsız takiptir. Genellikle Polonya’da alacak tahsili için başvurulan yol ilamsız takiptir. Çünkü ilamsız takip hızlı ve daha az masraflı bir yoldur. Bu yolla borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrini mahkemenin bağlı bulunduğu icra birimi gönderecektir.

Borçlunun kendisine tanınan 7-14 günlük süre içerisinde (kimi durumda 7 kimi durumda 14 günlük süre içerisinde) borcunu ödememesi halinde takip kesinleşmekte ve borçlunun Polonya’daki banka hesaplarına, gayrimenkulüne, otomobiline, kimi zaman şirket malvarlığına, taşınır mallarına vs. haciz konulabiliyor. Polonya’da çoğu zaman borçlular haciz korkusu ile borçlarını ödemektedir.

Avrupa Ödeme Emri ve Uluslararası Alacak Tahsili

Polonya’da alacak tahsili ile ilgili olarak bir diğer pratik yol ise “Avrupa Ödeme Emri”dir. Bunun Avrupa’da kullanılan karşılığı “European Payment Order” şeklindedir. 2006 yılından beri uygulamadadır.

Avrupa ödeme emri bildiğimiz klasik ilamsız icraya benzese de daha pratik bir yoldur. Eğer borçlu bir AB ülkesi vatandaşı bu yola girişilebilir. Polonya’da alacak tahsili için Avrupa ödeme emri yolu seçilirse ödeme emri mahkeme aracılığıyla gönderilir.

Avrupa ödeme emri aslında bir uluslararası alacak tahsili yöntemidir. Yani takibin her iki tarafı da Polonya vatandaşı ise bu yola girişilemez. O zaman klasik ilamsız icra takibi izlenmelidir.

Avrupa ödeme emri borçluya Polonya mahkemesi tarafından çıkarılır. Tabii ki alacaklının başvurusu bakımından sıkı şekil şartları vardır. Borçluya bu tebligat ile 30 günlük süre verilir. 30 gün içerisinde öde yahut itiraz et şeklinde.

30 gün içerisinde ödeme yapılmaz ve itiraz edilmezse tebligatı gönderen Polonya mahkemesi artık icra edilebilirlik kararı verir. Bu noktada hem kararın icrası hem masrafları hem de zamansal olarak daha pratik bir takip gerçekleşir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Yukarıda Polonya’da alacak tahsili ve Polonya’da icra takibi ile ilgili genel nitelikli bilgilendirmeler yaptık. Belirtmemiz gerekir ki her somut olay kendine has özellikler taşıdığı için bu kurallar her somut olayda farklı bir görünüm elde eder.

Bu nedenle sürecin avukat yardımı alınarak takip edilmesi gerekir. Ki burada hem dil hem mevzuat yabancılığı söz konusudur. Dolayısıyla deneyimli avukatlarla çalışmak önemlidir. Bu konu ile ilgili olarak “Polonya’da Türk Avukat” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?