Polonya çalışma izni ve çalışma vizesi

Polonya Çalışma İzni ve Çalışma Vizesi

Polonya çalışma izni, Avrupa ülkeleri arasında en çok tercih edilen çalışma izin türleri arasında yer alır. Sağladığı kolaylıklar bakımından bu konu ile ilgili sıklıkla soru ile karşılaşmaktayız.

Yazımızda Polonya çalışma izni nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi sorularla birlikte en çok karşılaştığımız diğer soruları yanıtlayacağız. Konunun bilinmesi gereken önemli noktalarına değineceğiz.

Polonya Çalışma İzni Nedir?

Polonya’da yasal olarak çalışabilmek amacıyla gerekli şartları sağladıktan ve prosedüre uygun şekilde başvurduktan sonra alınan izin türüne Polonya çalışma izni denir.

Her ülkenin çalışma izni konusunda kendine has kuralları mevcuttur. Bu kurallar ülkeden ülkeye önemli farklar içerir. Bu nedenle sürecin dikkatli takip edilmesi gerekir.

Polonya’da çalışma izni talep edildiği zaman başvuru kurallarının haricinde başvuran kişinin bazı özelliklerine bakılır. Çalışmak istediği iş koluna, hangi ülke vatandaşı olduğuna göre vs. değerlendirme yapılır.

Başvurunun reddedilmesine mahal vermemek adına her noktanın eksiksiz olması gerekir. Bu nedenle sürecin avukat yardımı alarak takip edilmesi her zaman önerilir.

Polonya Çalışma Vizesi Nedir: Polonya çalışma vizesi aslında vize türlerinden “D” tipi vizeye verilen isimdir. Bu vizenin alınması, Polonya’da çalışabilmenin yalnızca bir adımıdır. Aşağıda Polonya çalışma izni ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylara yer verdik. Bahsettiğimiz vize türü için yani Polonya çalışma vizesi için “D Tipi Vize” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya Çalışma İzni Ne İşe Yarar?

Polonya’da alınan bu izin ve sonrasında alınan vize kişiye birçok imkan tanır. Öncelikle kişi Polonya’da çalışma izni ile yasal engellere takılmadan çalışarak gelir elde edebilecektir. Deport edilme tehlikesinden uzak ve Polonya’nın uyguladığı yüksek idari para cezaları ile karşılaşmadan çalışabilecektir.

Polonya çalışma izni avantajları olarak sayabileceğimiz başka bir husus da çalışma izninden sonra belirli şartları sağlayarak vatandaşlık elde edebilmektir. Bu konunun detayları için “Polonya’da vatandaşlık almak” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Polonya’da gerek çalışma, gerek oturma gerekse vatandaşlık alma işlemleri her iki ülke hukukunu ilgilendiriyor olmanın yanında ayrıca dil yabancılığı da içermektedir. Bu nedenle her iki ülke ile hukuki anlamda ilişiği bulunan deneyimli avukatlarla çalışmak önem taşır.

Ayrıca Oturma İzni Almak Gerekli mi: Polonya’da alınacak olan bu izin için başlangıçta ayrıca Polonya oturma izni almaya gerek yoktur. Ancak fiilen çalışabilmek için oturum izni almak da gerekir. Oturum izni çalışma izni ile ilgili evraklar alındıktan sonra kolayca alınabilecektir. Esasen çalışma izninden sonra D tipi vize alınarak Polonya’ya gidilmelidir. Buna uygulamada Polonya çalışma vizesi denilmektedir. Bunun detaylarına aşağıda yer verdik. Oturum izni ile ilgili olarak “Polonya’da oturma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Polonya Çalışma İzni Şartları

Polonya çalışma izni için öncelikle Polonya’da çalışılacak olan yerin belirli olması gerekir. Kişinin herhangi bir suçtan ötürü aranmıyor olması gerekir. Polonya kamu düzenine engel teşkil edecek bir durum söz konusu olmamalıdır. Evraklar tamamlanmış olmalıdır. Öncelikle Polonya çalışma izni alınmalı, buna istinaden D tipi vize yani Polonya çalışma vizesi alınmalıdır.

Polonya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Polonya çalışma izni alınırken öncelikle Polonya’da belirli bir işyeri ile bu konuda anlaşılmalıdır. Bundan sonra o şirket tarafından niyet mektubu ve iş sözleşmesi alınır. Bu evraklara binaen gerekli bazı evraklar şirkete gönderilir. Bunlara aşağıda yer verdik. Çalışma izni bu şekilde şirket başvurusu ile alınacaktır.

Ardından izin belgesi kişiye verilir/gönderilir. Bu izin belgesine dayanılarak D tipi vize yani Polonya çalışma vizesi alınacaktır. Bu vize alındıktan sonra artık kişi istediği gibi çalışma imkanına sahip olur. Ancak öncesinde Polonya göçmenlik bürosuna başvurularak oturma izni de almak gerekir.

Polonya Oturma ve Çalışma İzni

Polonya oturma izni kişiye bazı istisnalar hariç olmak üzere tek başına çalışma hakkı vermez. Ancak Polonya çalışma izni ve akabinde alınan çalışma vizesi kişiye bu vize süresi boyunca Polonya’da bulunabilme imkanı tanır. Polonya oturma ve çalışma izni arasında bu şekilde bir ilişki mevcuttur.

Aslında çalışma iznine rağmen oturma izni alınmalıdır. Yani kişiye verilen çalışma izni oturma izni konusunda otomatik hak kazandırır ancak bunun için oturma izin belgesi de alınmalıdır.

Ancak belirttiğimiz gibi Polonya’da çalışma imkanı elde edilebilecek oturum türleri de vardır. Bu oturum türleri kimi kısmi anlamda kimi tam anlamda çalışma imkanı tanır. Genel olarak bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Polonya’da uluslararası koruma statüsüne sahip (mülteci ve ikincil korumadan yararlanan) kişiler
 • Polonya’da daimi oturma iznine sahip kişiler
 • Polonya’da uzun dönem (Avrupa Birliği vatandaşı)  ikamet izni sahibi kişiler
 • İnsani nedenlerle oturma izni almış kişiler
 • Polonya’da ‘hoşgörülü kamet sözleşmesi’ olarak nitelendirilen oturma iznine sahip kişiler
 • Polonya vatandaşının eşi ve bu evliliğe bağlı olarak geçici oturma iznine sahip kişiler
 • Aile birleşimi amacıyla gelip de geçici oturma iznine sahip kişiler
 • Öğrenim amaçlı geçici ikamet iznine sahip kişiler yani uygulamada bilinen adıyla Polonya öğrenci oturma iznine bağlı olarak elde edilmiş olunan Polonya öğrenci çalışma izni
 • Polonya ortaokulları, yükseköğretim kurumlarında eğitim almış ve Polonya eğitim kurumlarında lisansüstü eğitim mezunu kişiler

Polonya’da Çalışma İzni Verilmeyecek Haller

Turizm vizesi ile gelenler, insani nedenlerle geçiş ülkesi olarak Polonya’da bulunacak kişilere verilen vize ile gelenler, Polonya’da kısa süreli kalmayı gerektiren nedenlere bağlı olarak gelenler, Polonya kamu düzenine, genel sağlığına, milli güvenliğine tehlike oluşturacağı düşünülen kişiler Polonya çalışma izni ve Polonya çalışma vizesi alamazlar.

Polonya Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Polonya’da çalışabilmek için iki temel aşamayı halletmek gerekir. Öncelikle Polonya çalışma izni ardından Polonya çalışma vizesi. Bu süreçte kişinin toplaması gereken bazı evraklar vardır. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Unsurları tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış Polonya ulusal vize başvuru formu – dilekçesi
 • Gerekli unsurları taşıyan pasaport
 • Çeşitli aşamalarda istenmek üzere biyometrik fotoğraf
 • Polonya Cumhuriyetinde geçerli bir sağlık sigortası yapıldığına dair belge
 • İşverenden alınan çalışma izninin aslı ve örneği
 • Polonya işvereninden – firmasından gelen ve gerekli unsurları taşıyan niyet mektubu, iş sözleşmesi
 • Mesleğe ilişkin diploma yahut mesleki eğitime ilişkin resmi kurumlardan alınmış belge ve sertifikalar
 • Mal varlığına ve finansal duruma ilişkin evraklar
 • Detaylı SGK dökümü ve son işyerine ilişkin SGK işe giriş bildirgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • İkametgah evrakı
 • Askerlik durumunu gösteren evrak
 • Şirket içi transfer söz konusu ise buna ilişkin belge, şirketle bağ gösterir belge, Türkiye’deki şirkete ilişkin vergi levhası, son 3 ayı kapsayan oda faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve ticaret sicil tasdiknamesi, son 3 aya ilişkin ücret bordrosu

ÖNEMLİ: Bu evrakların nüsha sayısı, toplanış şekli, neleri içermesi gerektiği vs. tamamen somut olayın özelliklerine göre değişebilecektir. Bu konuda genel geçer sıralı evraklardan bahsetmek mümkün değildir. Özellikle sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için bu konuda avukat yardımı alınmalıdır.

Polonya Çalışma İzni Masrafları

Polonya çalışma izni masrafları temelde birkaç kalemden oluşur. Öncelikle işverenin alacağı çalışma izni sırasında başvuru harcı söz konusu olacaktır. Ardından Polonya çalışma vizesi başvurusunda ortalama 90 dolar olan ve her sene güncellenen başvuru harcı alınır.

Bunun haricinde başvuru merkezinde 15 euro bedel alınırken ortalama 10 euro kadar zorunlu seyahat sigortası gerekecektir. Ayrıca ufak tefek kırtasiye ve tebligat giderleri söz konusudur.

Bu saydıklarımız elbette ki asgari olarak karşılaşılacak masraflardır. Süreç içerisinde karşılaşılacak diğer giderler hakkında net bir bilgi edinebilmek adına avukata danışılmalıdır.

Ayrıca süreç avukat yardımı ile takip edilecekse avukatlık ücreti söz konusu olur. Bu da somut olayın kapsamına göre avukat ile müvekkili arasında serbest şekilde ve genellikle baroların belirlediği avukatlık ücret tarifesi etrafından şekillenir.

Polonya’da Çalışma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Polonya çalışma vizesi genellikle birkaç hafta içinde çıkmaktadır. Eğer başvuruda eksiklik varsa yahut ihmal edilmiş, hatalı yapılmış unsurlar varsa bu süreç çok daha fazla uzayabilir. Tabii ki çalışma vizesinden önce Polonya’dan alınacak çalışma izninin de çıkması belirli bir zaman alır.

İşverenin iş sözleşmesi ve niyet mektubu göndermesi çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Ardından kişi gerekli evrakları hızlı bir şekilde toplayıp geri işverenine gönderebilir. Burada işverenin başvuracağı çalışma izni de genellikle birkaç haftada çıkmaktadır.

Sonrasında da bahsettiğimiz D tipi vize yani Polonya çalışma vizesi yukarıda da belirttiğimiz üzere birkaç haftada çıkmaktadır. Yani sürecin hızlı ve etkin şekilde sürdürülmesi halinde ortalama 2 ay içerisinde işlemler tamamlanabilir.

Sonuç Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda Polonya çalışma izni ve Polonya çalışma vizesi nedir, nasıl alınır, süreç nasıl işler gibi soruları yanıtladık. Belirtmemiz gerekir ki bu bahsettiklerimiz konu ile ilgili temel asgari meselelerdir. Yani süreç her somut olayda farklı bir dikkat ve özen gerektirir. Hukuki meseleler iç içe geçmiş olabilir ve ona göre anlık hukuki çare üretmek gerekecektir.

Belirtmemiz gerekir ki ulusal veya uluslararası hukuki meselelerde danışmanlık hizmeti kanunen avukatlara hasredilmiş işlerdendir. Dolayısıyla bu konuda danışmanlık adı altında faaliyet gösteren kurumlardan ziyade avukatlardan yardım almak gerekir. Zira bu kuruluşlar kopyala yapıştır başvurular yaparak çoğu kişiye hak kaybı yaşatmaktadır.

Bu tür olumsuz bir durumda kişinin hak araması da oldukça zor olacaktır çünkü arada bir vekalet ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sürecin istenen şekilde hızlı ve etkin şekilde tamamlanabilmesi için avukata sorulması önerilir.

Bu makale faydalı mıydı?